VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Zemědělství

Hnojiva

Aplikace vápenatých hnojiv zvyšuje pH půdy a snižuje mobilitu hliníku a těžkých kovů v půdě. Snižuje působení imisí SO2 a NOx. Vyrovnává deficit vápníku a hořčíku. Zlepšuje podmínky pro příjem živin. Působení vápníku ovlivňuje všechny chemické, fyzikální ale i biologické procesy.

 

Krmiva

Vápenec je snado dostupným zdrojem vápníku, nejdůležitějšího stavebního prvku mnoha živých organizmů. Pro obohacování krmných směsí pro velkochovy hospodářských zvířat nabízíme řadu vápencových výrobků.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Zemina / odval z lomu

7.05.2019

Nabídka hlušiny - hlíny odtříděné při těžbě vápence.

Číst více

Drcené vápence 2019

10.01.2019

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon), cena 100,- Kč/t

Drcený vápenec 0-4 mm (dostupnost na dotaz), cena 90 Kč/t    

Drcený vápenec 4-8 mm (dostupnost na dotaz), cena 215 Kč/t 

Uvedené ceny jsou bez DPH

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více