VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Zemědělství

Hnojiva

Aplikace vápenatých hnojiv zvyšuje pH půdy a snižuje mobilitu hliníku a těžkých kovů v půdě. Snižuje působení imisí SO2 a NOx. Vyrovnává deficit vápníku a hořčíku. Zlepšuje podmínky pro příjem živin. Působení vápníku ovlivňuje všechny chemické, fyzikální ale i biologické procesy.

 

Krmiva

Vápenec je snado dostupným zdrojem vápníku, nejdůležitějšího stavebního prvku mnoha živých organizmů. Pro obohacování krmných směsí pro velkochovy hospodářských zvířat nabízíme řadu vápencových výrobků.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence za výhodné ceny !

18.01.2018

Drcený vápenec 0-4 mm (pračkový písek) je do odvolání VYPRODÁN

Drcený vápenec 4-8 mm  (za 180,- Kč/t) do odvolání VYPRODÁN

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 90,- Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více