VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 

Pronájem zařízení

Pronájem strojního zařízení

platné od 1. 3. 2019 – ceny bez DPH

Poskytované sestavy strojů pro zpracování SOMS SalithCena pronájmu celého kompletu (Kč) za pracovní denZálohová platba na pronájem splatná nejpozději v den připojení
silo 22 m3 + sestava pro lité podlahy   zdarma -
silo 18 m3 + kontin. míchačka   300,- Kč / pracovní den, pevná cena * 5 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava + kontin. míchačka 900,- Kč / pracovní den, pevná cena * 10 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava + omítačka 1.200,- Kč / pracovní den, pevná cena * 20 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava   600,- Kč / pracovní den, pevná cena * 10 000,- Kč
(pytlované) + omítačka   600,- Kč / pracovní den, pevná cena * 15 000,- Kč
(pytlované) + kontin. míchačka   300,- Kč / pracovní den, pevná cena * 5 000,- Kč
silo 300,- Kč/prac. den, pouze v případě, že nebylo za posledních 20 prac. dní doplněno materiálem

Služby poskytovaní zdarma

 • U samonivelačních litých potěrů (SALITH SAP) pronájem sila včetně stroje pro lití podlah zdarma.
 • Doprava a přefoukání volně ložených maltových směsí do 100 km (viz Ceník volně ložených směsí).
 • Dovoz a ustavení sila na staveniště, odvoz sila.
 • Pronájem vibrátoru na silo v případě potřeby.
 • Pronájem všech potřebných vzduchových a maltových hadic včetně stříkacích pistolí a příslušenství.
 • Pronájem vodní pumpy v případě nedostatečného tlaku vody v síti.
 • Proškolení obsluhy

Služby placené

 • Šnek a obal k omítačce je spotřební materiál a firmě je vždy účtován (viz ceny příslušenství).
 • Dopravné omítkových směsí nad 100 km účtujeme 3,- Kč/km/t (viz ceny volně ložených směsí).
 • Vodní hadice 3/4” - (přívod vody k omítačce) není součástí pronájmu.
 • Elektrokabely (380 V, 32 A) k omítacím strojům nejsou součástí pronájmu.
 • Dopravné za dovoz strojů při připojení 500,- Kč, při odpojení a odvozu omítacích strojů 500,- Kč.
 • Servisné při závadách zaviněných objednatelem činí 300 Kč/hod. + dopravné servisního technika k opravám činí 10 Kč/km.
 • V případě nesplnění požadavků na zařízení staveniště (viz níže) účtujeme náklady na dopravné a prostoje
 • servisu paušální částkou 1000,- Kč.
 • V případě prostojů speciálního vozidla nebo cisterny při ustavování či doplňování sila vzniklých nepřipraveností staveniště, je účtováno 300,- Kč za každou započatou hodinu.

Zálohovou platbu na pronájem techniky je nutno zaplatit před připojením. Servis včetně dopravného je účtován průběžně. Pronájem se účtuje vždy k poslednímu dni v měsíci.
* U pronájmu delších než 5 dní se účtují pouze pracovní dny. U pronájmů trvajících 5 dní a kratších se účtují všechny dny.

Požadavky na zařízení stanoviště pro ustavení sil a připojení omítací techniky

 • Pro ustavení sila je nutná příjezdová cesta šíře 3 m, pro průjezd vozidla s celk. hmotností 30 t a nápravovém tlaku 8 t.
 • Pro ustavení sila je nutný manipulační prostor 3 × 6 × 8 m a vodorovná plocha 3 × 3 m s únosností 30 t.
 • Příjemce materiálu je zodpovědný za navigaci silostavěče a zásobovacích autocisteren v prostoru stavby.
 • Dodavatel nezodpovídá za případné škody vzniklé nesprávnou (respektive chybějící) navigací (např. poškození podzemních vedení, chodníků, zeleně, apod.)
 • Pro zapojení omítačky elektrokabel s 5-kolíkem, 32A hlava, samostatné jištění.
 • Pro zapojení pneudopravy elektrokabel s 5-kolíkem, 32A hlava, samostatné jištění.
 • Pro zapojení kontinuální míchačky elektrokabel s pětikolíkem, 16A hlava, samostatné jištění.
 • Vodovodní přípojka tlakovou hadicí 3/4“, konstantní tlak ve vodovodní síti minimálně 3 bary.
 • Jistič na stavbě min. 32A (dle strojové sestavy, eventuelně vyšší).
 • Čas pro zapojení a zprovoznění strojů - dle sestavy a podmínek, 2-5 hodin.

Poznámky a doplňující údaje

 • Zbytkovou maltu nevykupujeme.
 • Závozy SOMS Salith minimálně 15 t, poslední závoz minimálně 10 t.
 • Na pronajatých zařízeních je dovoleno zpracovávat pouze suché omítkové směsi Salith.
 • Všechny ceny uvedeny bez DPH.
 • Prostoje (nevyužití techniky) nejsou uznávány. Účtovány budou všechny dny po které je omítací technika na staveništi

Příslušenství

Šneky a obaly k omítačkám

 • Obal pro jádrovou omítku MKT - předpjatý 1600,- Kč
 • Šnek pro jádrovou omítku MKT - předpjatý 1600,- Kč

Ceník příslušenství je orientační, dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0-4 a 4-8 mm jsou vyprodány

25.10.2019

Drcený vápenec 0-4 mm je do odvolání VYPRODÁN !

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán !

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Číst více

Platby kartou

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou.

Číst více