VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 

Pronájem zařízení

Pronájem strojního zařízení

platné od 1. 3. 2020 – ceny bez DPH

Poskytované sestavy strojů pro zpracování SOMS SalithCena pronájmu celého kompletu (Kč) za pracovní denZálohová platba na pronájem splatná nejpozději v den připojení
silo 22 m3 + sestava pro lité podlahy   zdarma -
silo 18 m3 + kontin. míchačka   300,- Kč / pracovní den, pevná cena * 5 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava + kontin. míchačka 900,- Kč / pracovní den, pevná cena * 10 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava + omítačka 1.200,- Kč / pracovní den, pevná cena * 20 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava   600,- Kč / pracovní den, pevná cena * 10 000,- Kč
(pytlované) + omítačka   600,- Kč / pracovní den, pevná cena * 15 000,- Kč
(pytlované) + kontin. míchačka   300,- Kč / pracovní den, pevná cena * 5 000,- Kč
silo 300,- Kč/prac. den, pouze v případě, že nebylo za posledních 20 prac. dní doplněno materiálem

Služby poskytovaní zdarma

 • u samonivelačního litého potěru Salith SP pronájem sila vč. stroje pro lití podlah a obsluha stroje zdarma
 • doprava a přefoukání volně ložených maltových směsí do 100 km
 • dovoz a ustavení sila na staveniště, odvoz sila
 • pronájem vibrátoru na silo (v případě potřeby)
 • pronájem vzduchových a maltových hadic včetně stříkacích pistolí a příslušenství
 • pronájem vodní pumpy v případě nedostatečného tlaku vody v síti
 • proškolení obsluhy

Služby placené

 • šnek a obal k omítačce je spotřební materiál a objednateli je vždy účtován - viz ceny příslušenství
 • dopravné omítkových směsí nad 100 km je účtováno 3,- Kč/km/t
 • vodní hadice 3/4” - (přívod vody k omítačce) není součástí pronájmu
 • elektrokabely (380 V, 32 A) k omítacím strojům nejsou součástí pronájmu
 • dopravné za dovoz strojů při připojení 500,- Kč, při odpojení a odvozu omítacích strojů 500,- Kč
 • servisné při závadách zaviněných objednatelem je300 Kč/hod. + dopravné servisního technika k opravám činí 10 Kč/km
 • náklady v důsledku nepřipravenosti staveniště (viz níže) na dopravné a prostoje servisu jsou účtovány částkou 1000,- Kč
 • prostoje speciálního vozidla nebo cisterny při ustavování či doplňování sila v důsledku nepřipraveností staveniště jsou účtovány částkou 300,- Kč za každou započatou hodinu

Zálohovou platbu na pronájem techniky je nutno zaplatit před připojením. Servis včetně dopravného je účtován průběžně. Pronájem se účtuje vždy k poslednímu dni v měsíci.


* U pronájmu delších než 5 dní se účtují pouze pracovní dny, u pronájmů trvajících 5 dní a kratších se účtují všechny dny.

Požadavky na zařízení stanoviště pro ustavení sil a připojení omítací techniky

 • pro ustavení sila je nutná příjezdová cesta šíře 3 m, pro průjezd vozidla s celk. hmotností 30 t a nápravovém tlaku 8 t
 • pro ustavení sila je nutný manipulační prostor 3 × 6 × 8 m a vodorovná plocha 3 × 3 m s únosností 30 t
 • příjemce materiálu je zodpovědný za navigaci silostavěče a zásobovacích autocisteren v prostoru stavby
 • dodavatel nezodpovídá za případné škody vzniklé nesprávnou (respektive chybějící) navigací (např. poškození podzemních vedení, chodníků, zeleně, apod.)
 • pro zapojení omítačky elektrokabel s 5-kolíkem, 32A hlava, samostatné jištění
 • pro zapojení pneudopravy elektrokabel s 5-kolíkem, 32A hlava, samostatné jištění
 • pro zapojení kontinuální míchačky elektrokabel s pětikolíkem, 16A hlava, samostatné jištění
 • vodovodní přípojka tlakovou hadicí 3/4“, konstantní tlak ve vodovodní síti minimálně 3 bary
 • jistič na stavbě min. 32A (dle strojové sestavy, eventuelně vyšší)
 • čas pro zapojení a zprovoznění strojů - dle sestavy a podmínek, 2-5 hodin

Poznámky a doplňující údaje

 • zbytkovou maltu nevykupujeme
 • závozy SOMS Salith minimálně 15 t, poslední závoz minimálně 10 t
 • na pronajatých zařízeních je dovoleno zpracovávat pouze suché omítkové směsi Salith
 • prostoje (nevyužití techniky) nejsou uznávány, účtovány budou všechny dny po které je omítací technika na staveništi
 • všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Příslušenství

Šneky a obaly k omítačkám

 • obal pro jádrovou omítku MKT (twister) 1600,- Kč
 • šnek pro jádrovou omítku MKT (twister) 1600,- Kč

Ceník příslušenství je orientační, dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0-4 a 4-8 mm jsou vyprodány

25.10.2019

Drcený vápenec 0-4 mm je do odvolání VYPRODÁN !

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán !

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Číst více

Platby kartou a ukončení hotovostních plateb

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou. Hotovostní platby budou možné pouze do 31.12.2020

Číst více