VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 

Pronájem zařízení

Pronájem strojního zařízení

platné od 1. 3. 2020 – ceny bez DPH

Poskytované sestavy strojů pro zpracování SOMS SalithCena pronájmu celého kompletu (Kč) za pracovní denZálohová platba na pronájem splatná nejpozději v den připojení
silo 22 m3 + sestava pro lité podlahy   zdarma -
silo 18 m3 + kontin. míchačka   385,- Kč / pracovní den, pevná cena * 5 500,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava + kontin. míchačka 1155,- Kč / pracovní den, pevná cena * 16 500,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava + omítačka 1.540,- Kč / pracovní den, pevná cena * 22 000,- Kč
silo 18 m3 + pneudoprava   770,- Kč / pracovní den, pevná cena * 11 000,- Kč
(pytlované) + omítačka   770,- Kč / pracovní den, pevná cena * 16 500,- Kč
(pytlované) + kontin. míchačka   385,- Kč / pracovní den, pevná cena * 5 500,- Kč
silo 550,- Kč/prac. den, pouze v případě, že nebylo za posledních 20 prac. dní doplněno materiálem

Služby poskytovaní zdarma

 • u samonivelačního litého potěru Salith SP pronájem sila vč. stroje pro lití podlah a obsluha stroje zdarma
 • doprava a přefoukání volně ložených maltových směsí do 100 km
 • dovoz a ustavení sila na staveniště, odvoz sila
 • pronájem vibrátoru na silo (v případě potřeby)
 • pronájem vzduchových a maltových hadic včetně stříkacích pistolí a příslušenství
 • proškolení obsluhy

Služby placené

 • šnek a obal k omítačce je spotřební materiál a objednateli je vždy účtován - viz ceny příslušenství
 • dopravné omítkových směsí nad 100 km je účtováno 3,30 Kč/km/t
 • vodní hadice 3/4” - (přívod vody k omítačce) není součástí pronájmu
 • elektrokabely (380 V, 32 A) k omítacím strojům nejsou součástí pronájmu
 • dopravné za dovoz strojů při připojení 550,- Kč, při odpojení a odvozu omítacích strojů 550,- Kč
 • servisné při závadách zaviněných objednatelem je 330 Kč/hod. + dopravné servisního technika k opravám činí 16,50 Kč/km
 • náklady v důsledku nepřipravenosti staveniště (viz níže) na dopravné a prostoje servisu jsou účtovány částkou 1100,- Kč
 • prostoje speciálního vozidla nebo cisterny při ustavování či doplňování sila v důsledku nepřipraveností staveniště jsou účtovány částkou 880,- Kč za každou započatou hodinu

Zálohovou platbu na pronájem techniky je nutno zaplatit před připojením. Servis včetně dopravného je účtován průběžně. Pronájem se účtuje vždy k poslednímu dni v měsíci.


* U pronájmu delších než 5 dní se účtují pouze pracovní dny, u pronájmů trvajících 5 dní a kratších se účtují všechny dny.

Požadavky na zařízení stanoviště pro ustavení sil a připojení omítací techniky

 • pro ustavení sila je nutná příjezdová cesta šíře 3 m, pro průjezd vozidla s celk. hmotností 30 t a nápravovém tlaku 8 t
 • pro ustavení sila je nutný manipulační prostor 3 × 6 × 8 m a vodorovná plocha 3 × 3 m s únosností 30 t
 • příjemce materiálu je zodpovědný za navigaci silostavěče a zásobovacích autocisteren v prostoru stavby
 • dodavatel nezodpovídá za případné škody vzniklé nesprávnou (respektive chybějící) navigací (např. poškození podzemních vedení, chodníků, zeleně, apod.)
 • pro zapojení omítačky elektrokabel s 5-kolíkem, 32A hlava, samostatné jištění
 • pro zapojení pneudopravy elektrokabel s 5-kolíkem, 32A hlava, samostatné jištění
 • pro zapojení kontinuální míchačky elektrokabel s pětikolíkem, 16A hlava, samostatné jištění
 • vodovodní přípojka tlakovou hadicí 3/4“, konstantní tlak ve vodovodní síti minimálně 3 bary
 • jistič na stavbě min. 32A (dle strojové sestavy, eventuelně vyšší)
 • čas pro zapojení a zprovoznění strojů - dle sestavy a podmínek, 2-5 hodin

Poznámky a doplňující údaje

 • zbytkovou maltu nevykupujeme
 • závozy SOMS Salith minimálně 15 t, poslední závoz minimálně 10 t
 • na pronajatých zařízeních je dovoleno zpracovávat pouze suché omítkové směsi Salith
 • prostoje (nevyužití techniky) nejsou uznávány, účtovány budou všechny dny po které je omítací technika na staveništi
 • všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Příslušenství

Šneky a obaly k omítačkám

 • obal pro jádrovou omítku MKT (twister) 1760,- Kč
 • šnek pro jádrovou omítku MKT (twister) 1760,- Kč

Ceník příslušenství je orientační, dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm v AKCI !

30.05.2024

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm nyní za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm nyní za 300,- Kč/t bez DPH

AKCE je platná od 1.6.2024 do vyprodání zásob.

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Klíč k dokonalým podlahám

30.04.2024

Salith NIVELIT ALFA a Salith SPHG umožní dosáhnout dokonale rovných podlah s minimální námahou. Jde o produkty se snadnou zpracovatelností při řešení spojených potěrů.

Číst více

Změna majoritního vlastníka

4.01.2024

S novým rokem přichází zásadní změna vlastnické struktury společnosti. Předchozí většinový vlastník CRH Group prodal divizi výroby vápna skupině SigmaRoc. Skupina Sigma Roc byla založena v roce 2016 a zabývá se výrobou vápna a vápence ve Velké Británii a severní Evropě. V současné době rozšířila své působení do Německa, České republiky a Irska.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.