VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

PŘEDKVALIFIKAČNÍ DOTAZNÍK

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDKVALIFIKAČNÍ DOTAZNÍK PRO DODAVATELE

Informace o ochraně osobních údajů

1. Údaje o společnosti

* Název společnosti

* Adresa

* Počet zaměstnanců

2. Zástupce společnosti

* Jméno

* Příjmení

* Telefon

* E-mail

3. Pověřená osoba dodavatele za řízení BOZP

* Jméno

* Příjmení

* Pracovní pozice

* Telefon

* E-mail

4. Činnost

* Vyberte prosím činnosti, které budete dodavatelsky vykonávat:

Předchozí zkušenosti při provádění těchto činností (reference):

5. Dokumentace

* Které z následujících dokumentů a záznamů máte k dispozici? (uvedená dokumentace musí být na vyžádání poskytnuta společnosti VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.)

6. Systém BOZP

* Informace ve vztahu k systému řízení BOZP ve vaší společnosti. (označením potvrďte platnost)

7. Nehody

* Máte vytvořené postupy pro hlášení pracovních úrazů a nehod?

* Uveďte prosím počet pracovních úrazů, které jste zaznamenali ve vaší společnosti za posledních 5 let (smrtelné pracovní úrazy, úrazy s pracovních neschopností)

* Uložily státní úřady vaší společnosti pokutu za porušování předpisů v oblasti BOZP, PO nebo OŽP v posledních 5 letech? (uveďte prosím podrobnosti)

8. Kontaktní (odpovědná) osoba za společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

* Jméno

* Příjmení

9. Poznámky

Zde máte možnost uvést jakékoliv komentáře související s úvodním předkvalifikačním procesem:

10. Prohlášení osoby, která formulář vyplnila

* Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v předkvalifikačním dotazníku jsou úplné a pravdivé. Dále se zavazuji v průběhu prací oznámit jakékoliv změny v pracovních postupech, změny svých zaměstnanců nebo změny v používaných zařízeních.

* Jméno

* Příjmení

* E-mail

All Rights reserved Vápenka Vitošov 2018
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.