VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Vápno a vápenec

Vápencové a vápenné výrobky dodávané VÁPENKOU VITOŠOV s.r.o. nacházejí své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, ve stavebnictví, zemědělství a ekologii.

Již řadu let je VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. významným partnerem největších hutních závodů v České republice. Kusové vápno a vápenné brikety, které jsou nezbytnými komponenty pro výrobu železa představují největší část realizované produkce. Ve stavebnictví se i nadále používá vápno a vápenný hydrát, i když jsou stále ve větší míře nahrazovány systémem maltových a omítkových směsí SALITH®.

Vitošovské mleté vápence a vápno jsou používány i v chemickém, textilním a farmaceutickém průmyslu a to buď přímo jako komponenty ve výrobním procesu, nebo pro neutralizaci kyselin. Některé z výrobků jsou exportovány do SRN, Rakouska, Polska a na Slovensko.

Zvýšená pozornost je věnována životnímu prostředí, na trh jsou dodávány produkty k jeho ochraně. Neustále vyvíjeny nové výrobky, které budou přispívat k tomu, aby i nadcházející generace mohly obdivovat krásy naší přírody.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

25.10.2021

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 110,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Platby kartou a ukončení hotovostních plateb

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou. Hotovostní platby budou možné pouze do 31.12.2020

Číst více