VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Vápno a vápenec

Vápencové a vápenné výrobky dodávané VÁPENKOU VITOŠOV s.r.o. nacházejí své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, ve stavebnictví, zemědělství a ekologii.

Již řadu let je VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. významným partnerem největších hutních závodů v České republice. Kusové vápno a vápenné brikety, které jsou nezbytnými komponenty pro výrobu železa představují největší část realizované produkce. Ve stavebnictví se i nadále používá vápno a vápenný hydrát, i když jsou stále ve větší míře nahrazovány systémem maltových a omítkových směsí SALITH®.

Vitošovské mleté vápence a vápno jsou používány i v chemickém, textilním a farmaceutickém průmyslu a to buď přímo jako komponenty ve výrobním procesu, nebo pro neutralizaci kyselin. Některé z výrobků jsou exportovány do SRN, Rakouska, Polska a na Slovensko.

Zvýšená pozornost je věnována životnímu prostředí, na trh jsou dodávány produkty k jeho ochraně. Neustále vyvíjeny nové výrobky, které budou přispívat k tomu, aby i nadcházející generace mohly obdivovat krásy naší přírody.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcený vápenec 4-8 mm (vyprodáno)

17.07.2019

Drcený vápenec 0-4 mm je v omezeném množství dispozici za 90,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Číst více

Zemina / odval z lomu

7.05.2019

Nabídka hlušiny - hlíny odtříděné při těžbě vápence.

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více