VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Průmysl

Výroba železa a oceli

Výroba železa a oceli je nejvýznamnější odvětví využívající vápenných výrobků ty jsou využívány zejména k redukci obsahu síry, křemíku a fosforu v tavenině a jako struskotvorný materiál.

 

Chemie

Vápenné a vápencové výrobky vstupují do řady procesů chemického průmyslu. Jsou významnou surovinou pro výrobu karbidu vápenatého, chloridu vápenatého a řady dalších chemických látek.

 

Výroba skla

Oxid vápenatý působí v procesu výroby skla a skelných vláken jako tavný oxid snižující teplotu tavení a podílí se na tvorbě skelné fáze. Výroba skla vyžaduje maximální čistotu vstupních surovin.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Zemina / odval z lomu

7.05.2019

Nabídka hlušiny - hlíny odtříděné při těžbě vápence.

Číst více

Drcené vápence 2019

10.01.2019

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon), cena 100,- Kč/t

Drcený vápenec 0-4 mm (dostupnost na dotaz), cena 90 Kč/t    

Drcený vápenec 4-8 mm (dostupnost na dotaz), cena 215 Kč/t 

Uvedené ceny jsou bez DPH

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více