VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Průmysl

Výroba železa a oceli

Výroba železa a oceli je nejvýznamnější odvětví využívající vápenných výrobků ty jsou využívány zejména k redukci obsahu síry, křemíku a fosforu v tavenině a jako struskotvorný materiál.

 

Chemie

Vápenné a vápencové výrobky vstupují do řady procesů chemického průmyslu. Jsou významnou surovinou pro výrobu karbidu vápenatého, chloridu vápenatého a řady dalších chemických látek.

 

Výroba skla

Oxid vápenatý působí v procesu výroby skla a skelných vláken jako tavný oxid snižující teplotu tavení a podílí se na tvorbě skelné fáze. Výroba skla vyžaduje maximální čistotu vstupních surovin.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

25.10.2021

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 110,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Platby kartou a ukončení hotovostních plateb

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou. Hotovostní platby budou možné pouze do 31.12.2020

Číst více