VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Salith

Vápno a vápenný hydrát

Popis výrobkupaleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
VÁPNO CL 90-Q

Vápno vzdušné, bílé, nehašené, velmi jemně mleté, balené i volně ložené

Prohlášení o vlastnostech , Osvědčení o shodě řízení výroby , Bezpečnostní list , Technický list

1,050 t
25 kg
8970,-Poptávku zašlete na drahomir.lancaric@vapenka-vitosov.cz
VÁPENNÝ HYDRÁT CL 90-S

Vápno vzdušné, bílé, hašené, velmi jemné, balené i volně ložené. Pojivo pro výrobu staveništních omítkových a zdicích malt.

Prohlášení o vlastnostech , Osvědčení o shodě řízení výroby , Bezpečnostní list , Technický list

0,750 t
25 kg
9820,-Poptávku zašlete na drahomir.lancaric@vapenka-vitosov.cz

Zdicí malty

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith HM 5
Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - ruční

Zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1800 kg.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM5 ZIMNÍ

41,26 t
30 kg
4520,-4520,-
Salith HM 5 strojní
Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - strojní

Zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty 1800 kg

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

2--5310,-
Salith HM 10
Cementová zdicí malta 10 MPa

Zdění více namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Určena k ručnímu zpracování. Expedice v pytlích nebo silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1 850 kg.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 10 zimní

41,26 t
30 kg
5050,-5050,-
Salith HM 15
Cementová zdicí malta 15 MPa

Vysokopevnostní zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Určena k ručnímu zpracování. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1870 kg.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 15 zimní

4--5310,-
Salith ZT
Cementová malta - ruční
  • zdicí a spárovací pro lícové zdivo a klinker
  • jádrová omítka soklová

Současné zdění a spárování pohledového zdiva jako jsou lícové cihly, různé tvarovky a pásky typu klinker apod. Spotřeba suché směsi k vyzdění a vyspárování 1 ks klinker NF ca 0,7 kg. Vhodná ke zdění i silně namáhaného zdiva.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech 998-1 , Prohlášení o vlastnostech 998-2

21,26 t
30 kg
6900,-6900,-
Salith DB
Cementová zdicí malta tenkovrstvá 5 MPa k lepení pórobetonových bloků

Zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z přesných pórobetonových a vápenopískových tvárnic, bloků, tvarovek či dílců typu Ytong, Hebel, Silka apod. Spotřeba 1,45 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
8620,--

Jádrové omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith MZS
Cementový postřik - ruční a strojní

K úpravě podkladu venkovních a vnitřních stěn a stropů z běžných druhů zdiva či betonu pro zvýšení přilnavosti a přídržnosti následné vrstvy jádrových omítek řady Salith. Spotřeba při pokrytí povrchu 50-100% je 4-8 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,225 t
35 kg
5450,-5450,-
Salith VC
Vápenocementová jádrová omítka - ruční

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Jako podklad pod štukové omítky Salith MHF PII, Salith MHF P3, Salith GP1 apod. Spotřeba při tloušťce 20 mm: 32 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,26 t
30 kg
5170,-5170,-
Salith KT
Univerzální MVC zdicí a jádrová - ruční

Ke zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí a k vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Vlastnosti malty umožňují zahlazení povrchu k vytvoření podkladu pod strukturované minerální a pastovité omítky. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 24 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech 998-1 , Prohlášení o vlastnostech 998-2

21,26 t
30 kg
5170,-5170,-
Salith ZT
Cementová malta - ruční
  • zdicí a spárovací pro lícové zdivo a klinker
  • jádrová omítka soklová

Vytváření vnitřních a venkovních silně namáhaných  jádrových omítek stěn a stropů. Vhodný podklad k lepení těžkých obkladů a pod nátěrové nebo lepené hydroizolace spodních částí staveb. Spotřeba u vrstvy 15 mm 25 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech 998-1 , Prohlášení o vlastnostech 998-2

21,26 t
30 kg
6900,-6900,-
Salith MKT
Vápenocementová jádrová omítka - strojní

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Vlastnosti omítky umožňují zahlazení povrchu k vytvoření podkladu pod strukturované minerální a pastovité či mozaikové dekorativní omítky. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 24 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
6100,-6100,-
Salith MKL
Vápenocementová tepelně izolační malta T2

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů s požadavkem na zvýšenou tepelně izolační schopnost (λ = 0,12). Lze zpracovat strojně i ručně. Vlastnost lehčené omítky přispívá k vysoké vydatnosti a usnadňuje zpracovatelnost. Spotřeba při tloušťce 15 mm je pouze 18,1 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
7430,-7430,-

Štukové a jednovrstvé omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith MHF PII
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů. Přímé provádění vnitřních jednovrstvých omítek do tloušťky 5 mm na přesně vyzděné cihelné a pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy apod. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,5 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
7750,-7750,-
Salith MHF P3
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými vlastnostmi

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů. Unikátní vlastnosti umožňují přímé provádění vnitřních a venkovních jednovrstvých omítek na přesně vyzděné cihelné nebo pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy aj. Obsah speciálního vlákna tvoří po vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
10.670,-10670,-
Salith MHF P3 FIBRO
Bílá vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s vysokým armováním

Kombinace více speciálních druhů vláken a přísad ke zlepšení zpracovatelnosti umožňuje nanášení proměnlivé tloušťky vrstvy v širším rozsahu bez rizika vypraskání. K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů, provádění jednovrstvých omítek na přesně vyzděné cihelné nebo pórobetonové podklady, betonové plochy a k vytváření či rekonstrukci reliéfních venkovních i vnitřních dekorativních prvků i souvislých ploch. Výborná propustnost par, použití ve vlhkých provozech. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,4 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
13220,-13220,-
Salith GP1
Sádro-vápenná štuková a tenkovrstvá jádrová omítka

K vytváření vnitřních jemných štukových omítek stěn a stropů. Vhodná pro tenkovrstvé aplikace vnitřních jádrových omítek i pro přímé provádění jednovrstvých omítek na přesně vyzděné cihelné nebo pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy apod. Lze zpracovat strojně i ručně, do finální podoby se povrch upravuje hlazením houbou nebo plstěným či molitanovým hladítkem. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,5 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
9960,-9960,-

Betony, potěry

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith ZE
Betonový potěr 25 MPa, 30-70 mm

K vytváření vnitřních připojených i plovoucích potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných podkladů. Vhodný pro potěry plovoucích topných podlah a potěry na tepelně izolační vrstvu. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba 1,9 kg/mm/m2, při tloušťce 30 mm: 57 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,26 t
30 kg
4640,-4640,-
Salith NIVELIT
Samonivelační cementový potěr 25 MPa, 2-10 mm

K vytváření litých vnitřních připojených potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných betonových či anhydritových podkladů. Pro potěry plovoucích tenkovrstvých topných podlah s elektrickými kabely či rohožemi typu Speedfit apod. Ruční zpracování. Spotřeba 1,4 kg/mm/m2, při tloušťce 5 mm: 7,0 kg/m2

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
17250,--
Salith NIVELIT ALFA
Samonivelační sádrový potěr 20 MPa, 1–20 mm

K vytváření litých vnitřních připojených/sdružených potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných betonových, anhydritových aj. podkladů. Vhodný pro potěry plovoucích tenkovrstvých topných podlah s elektrickými kabely či rohožemi typu Speedfit apod. Ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 1 mm: 1,4 kg/m2, při tloušťce 10 mm: 14 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
17250,-17250,-
Salith SP-T
Samonivelační anhydritový potěr 35 MPa, pro tloušťky 7-30 mm

K vytváření vnitřních připojených i plovoucích potěrů jako roznášecí a vyrovnávacívrstvy stávajících nosných podkladů. Pro potěry plovoucích topných podlah a potěry na tepelně izolační vrstvu až do tloušťky 50 mm. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba 1,9 kg/mm/m2, při vrstvě 10 mm: 19 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

21,2 t
40 kg
9430,-9430,-
Salith SP
Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa, pro tloušťky 30-70 mm

K vytváření litých vnitřních připojených i plovoucích potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných podkladů. Pro potěry plovoucích topných podlah a potěry na tepelně izolační vrstvu. Strojní zpracování, expedice pouze v silech. Spotřeba 1,9 kg/mm/m2, při vrstvě 30 mm: 57 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

4--6640,-

Cementové lepicí tmely

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith FIX
Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C1

Pro vnitřní lepení savých keramických obkladů a dlažby s nasákavostí nad 3 % (keramický pórovinový střep) na běžné zdivo, omítky, beton apod. Není určen k lepení nesavých (slinutých) materiálů ani k lepení na topné plochy. Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
6900,--
Salith BF
Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C1TE

Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) keramických obkladů a dlažby, přírodního a umělého kamene na běžné zdivo, omítky, beton apod. Není určen k lepení na topné plochy. Po vytvrzení je tmel mrazuvzdorný. Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
8370,--
Salith FK FEST
Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C2TE

Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) keramických obkladů a dlažby, přírodního a umělého kamene. Vhodný k lepení na balkony, terasy a topné plochy vč. lepení a stěrkování tepelně izolačních desek typu PERIMETER a XPS (extrudované polystyreny). Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
14600,--
Salith FK FLEX
Cementový flexibilní tmel C2TES1 k lepení slinuté velkoformátové keramiky v zátěžovém prostředí

Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) malo- i velko-formátových keramických obkladů, dlažby a desek, přírodního a umělého kamene. Vhodný k lepení na balkony, terasy a topné plochy vč. lepení a stěrkování tepelně izolačních desek typu PERIMETER a XPS (extrudované polystyrény). Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
21250,--
Salith KONTAKTKLEBER
Cementový lepicí a armovací tmel pro kontaktní zateplovací systém SALITHERM C

K lepení a stěrkování tepelně izolačních desek z expandovaného polystyrénu (EPS fasádní) jako součást ETICS SALITHERM C splňující národní předpisy (STO č. 020-040414). Spotřeba k lepení + stěrkování 4 + 4 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě , Zpráva o dohledu

0,61,4 t
25 kg
9960,-9960,-
Salith DB
Cementová zdicí malta tenkovrstvá 5 MPa k lepení pórobetonových bloků

Zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z přesných pórobetonových a vápenopískových tvárnic, bloků, tvarovek či dílců typu Ytong, Hebel, Silka apod. Spotřeba 1,45 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
8620,--

Hydroizolační stěrka, adhezní můstek

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
Salith HS FLEX
Hydroizolační stěrka flexibilní, adhezní můstek

Vysoce pružná vodotěsná stěrka na svislé a vodorovné plochy vnitřních a vnějších částí stavby - balkony, terasy, koupelny, jako ochrana proti zemní vlhkosti, netlakové spodní a povrchové vodě. Jako adhezní můstek na všechny rizikové minerální podklady k navázání připojených potěrů a omítek jako např. Salith ZE, Salith ZT apod. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 3,0 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Protokol TaZÚS

0,394,- 99,-25kg 5kg

Sanační omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/bal
(bez DPH)
Salith P-SAN
Sanační postřik

Na venkovní i vnitřní stěny a stropy zasažené zvýšenou vlhkostí a salinitou v suterénní nebo přízemní části objektů. Je součástí sanačních omítkových systémů Salith. Zlepšuje přilnavost a přídržnost následné vrstvy jádrové sanační omítky k podkladu při zachování vysoké propustnosti par. Spotřeba 6 - 7 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,225 t
35 kg
11500,-402,50
Salith SAN
Sanační jádrová omítka

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek zatížených zbytkovou salinitou a obsahem vlhkosti do 10% CM. Společně se Salith P-SAN je součástí systému Salith SAN v provedení jádrové i vrchní omítky, nebo lze jako finální vrstvu použít jemnější bílou štukovou omítku Salith F-SAN. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 18 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
11500,-402,50
Salith F-SAN
Sanační štuková omítka bílá

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů v sanačních omítkových systémech Salith. Vzhledem ke zvýšené zátěži v podkladu je zvlášť zohledněna paropropustnost a pevnostní odolnost omítky. Spotřeba při vrstvě 2-3 mm: 2,7 - 4,05 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
35 kg
11.960,-418,60
Salith SUPER-SAN
Sanační jádrová a vrchní omítka bílá

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových a vrchních omítek zatížených zbytkovou salinitou a obsahem vlhkosti do 13% CM. Společně se Salith P-SAN je součástí systému Salith SUPER-SAN v provedení jádrové i vrchní omítky, nebo lze jako finální vrstvu použít jemnější bílou štukovou omítku Salith F-SAN. Spotřeba při tloušťce 20 mm: 17,6 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
25 kg
15000,-375,-

Sanační injektážní krém

Popis výrobkuCena Kč/bal
(bez DPH)
Cena Kč/l
(bez DPH)
balení
Salith SAN CREME
Injektážní emulzní krém

K ruční beztlaké či nízkotlaké injektáži do vodorovně předvrtaných otvorů k trvalému a vysoce spolehlivému vysušení všech druhů zdiva. Vytváří hydroizolační clonu, která zabraňuje vzlínání vlhkosti. Doplňuje sanační omítkové systémy Salith. Pro stanovení spotřeby viz technický list nebo kontaktujte našeho technického poradce.

Technický list , Bezpečnostní list

8400,- 4300,- 2200,- 450,-420,- 430,- 440,- 450,-20 L 10 L 5 L 1 L

Tradiční vápenné omítky řady KALK

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Salith KALK SPRITZ
Vápenný postřik na bázi vzdušného vápna

Je první - spodní vrstvou vápenného omítkového systému Salith KALK. K úpravě podkladu zděných konstrukcí při renovaci historických či památkových objektů. Na venkovní a vnitřní stěny a stropy.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KALK GROBPUTZ 4
Vápenná jádrová omítka na bázi vzdušného vápna

Je součástí vápenného omítkového systému Salith KALK. K vytváření vnějších a vnitřních jádrových omítek stěn a stropů při renovaci historických a památkových objektů. Pouze ruční zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KALK GROBPUTZ 4 HANF
Vápenná jádrová omítka na bázi vzdušného vápna s konopným pazdeřím

Obsah přírodního vlákna omezuje vznik trhlin na rizikových podkladech, působí bioticky, zlepšuje reologické vlastnosti omítky a podporuje hydrofilní vlastnost vápenné omítky. Pouze ruční zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KALK GROBPUTZ 1,2
Vápenná jádrová omítka na bázi vzdušného vápna

 K vytváření vnějších a vnitřních jádrových omítek stěn a stropů při renovaci historických a památkových objektů. Lze  použít  i  pro  přímé   provádění   vnitřních   jednovrstvých   omítek. Možné ruční i strojní zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KALK GROBPUTZ 1,2 HANF
Vápenná jádrová omítka na bázi vzdušného vápna s konopným pazdeřím

Obsah přírodního vlákna omezuje vznik trhlin na rizikových podkladech, působí bioticky, zlepšuje reologické vlastnosti omítky a podporuje hydrofilní vlastnost vápenné omítky. Pouze ruční zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KALK FEINPUTZ
Vápenný štuk na bázi vzdušného vápna

Je součástí vápenného omítkového systému Salith KALK. K vytváření vnějších a vnitřních jemných - štukových omítek stěn a stropů při renovaci historických a památkových objektů.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KALK GLATT
Vápenná stěrka kletovaná

K vytváření velmi hladkého omítkového povrchu v interiérech. Obsah armovacích vláken vytváří po vytvrzení velmi odolný povrch. Hydrofilní vlastnost umožňuje regulaci vzdušné vlhkosti. Vysoce paropropustná, výborně zpracovatelná, snadno lze opravit nejrůznější dodatečná poškození. Hladký povrch se vytváří kletováním, extra hladký povrch broušením. Spotřeba ve 2 vrstvách při celkové tloušťce 2 mm: 2,0 kg/m2 (1,0 kg/mm/m2).

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,30,800 t
20 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz

Tradiční vápenné omítky řady NHL

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Salith NHL SPRITZ
Vápenný postřik na bázi přirozeného hydraulického vápna

Je první - spodní vrstvou vápenného omítkového systému Salith NHL. K úpravě podkladu zděných konstrukcí při renovaci historických či památkových objektů, a to i s případnou zvýšenou vlhkostí nebo salinitou. Na venkovní a vnitřní stěny a stropy.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith NHL GROBPUTZ 4
Vápenná jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna

Je součástí vápenného omítkového systému Salith NHL. K vytváření vnějších a vnitřních jádrových omítek stěn a stropů při renovaci historických a památkových objektů, a to i s případnou zvýšenou vlhkostí nebo salinitou v podkladu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith NHL GROBPUTZ 4 HANF
Vápenná jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna s konopným pazdeřím

Obsah přírodního vlákna omezuje vznik trhlin na rizikových podkladech, působí bioticky, zlepšuje reologické vlastnosti omítky a podporuje hydrofilní vlastnost vápenné omítky. Pouze ruční zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith NHL GROBPUTZ 1,2
Vápenná jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna

K vytváření vnějších a vnitřních jádrových omítek stěn a stropů při renovaci historických a památkových objektů. Lze  použít  i  pro  přímé   provádění   vnitřních   jednovrstvých   omítek. Možné ruční i strojní zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith NHL GROBPUTZ 1,2 HANF
Vápenná jádrová omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna s konopným pazdeřím

Obsah přírodního vlákna omezuje vznik trhlin na rizikových podkladech, působí bioticky, zlepšuje reologické vlastnosti omítky a podporuje hydrofilní vlastnost vápenné omítky. Pouze ruční zpracování.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith NHL FEINPUTZ
Vápenný štuk na bázi přirozeného hydraulického vápna

Je součástí vápenného omítkového systému Salith NHL.K vytváření vnějších a vnitřních jemných - štukových omítek stěn a stropů při renovaci historických a památkových objektů, a to i s případnou zvýšenou vlhkostí nebo salinitou v podkladu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz

Minerální ušlechtilé omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Salith KRATZPUTZ 4
škrábaná minerální omítka brizolitového typu

K vytváření venkovních i vnitřních finálních omítek s hrubě škrábanou strukturou v přírodním šedém nebo barevném tónu. Nanáší se ručně nebo strojně na vyrovnaný jádrový podklad. Barevný odstín pigmentujeme dle individuálního zadání.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith KRATZPUTZ 2
škrábaná minerální omítka brizolitového typu

K vytváření venkovních i vnitřních finálních omítek s jemně škrábanou strukturou v přírodním šedém nebo barevném tónu. Nanáší se ručně nebo strojně na vyrovnaný jádrový podklad. Barevný odstín pigmentujeme dle individuálního zadání.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

21,050 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith MRP
Rýhovaná omítka - bílá, zrno 2 mm

K vytváření venkovních i vnitřních tenkovrstvých strukturovaných omítek na vyrovnaný jádrový podklad nebo jako vrchní omítka tepelně izolačních systémů (ETICS). Spotřeba 3,0 - 3,2 kg/m2. Bílou omítku po vyzrání není nutno natírat. Nátěrem opatřete při požadovku na barevný odstín.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

2,01,05 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz
Salith MSP
Zatíraná omítka - bílá, zrno 2 mm

K vytváření venkovních i vnitřních tenkovrstvých strukturovaných omítek na vyrovnaný jádrový podklad nebo jako vrchní omítka tepelně izolačních systémů (ETICS). Spotřeba 3,0 - 3,2 kg/m2. Bílou omítku po vyzrání není nutno natírat. Nátěrem opatřete při požadovku na barevný odstín.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

2,01,05 t
25 kg
kontaktujte 797 972 221 milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz

Penetrace

Popis výrobkuCena Kč/kg
(bez DPH)
Cena Kč/l
(bez DPH)
balení
Salith GM
čirý penetrační nátěr na savé podklady

Používá se na vápenocementové jádrové omítky nebo na nevyhlazené jádrové omítky s obsahem sádry před aplikací ušlechtilých minerálních omítek.

Technický list , Bezpečnostní list

126,- 140,--20kg 5kg
Salith SPHG
čirý penetrační nátěr na savé i nesavé podklady

Speciální penetrace na vnitřní i vnější povrchy stěn a podlah - pod samonivelační potěry, před stěrkováním cementovými tmely, lepením obkladů apod. Adhezní můstek na savé i nesavé podklady vč. dřeva.

Technický list , Bezpečnostní list

153,- 167,-20kg 5kg
Salith KONTAKT VSIL
kontaktní nátěr pod omítky Salith SILIKON V, SPEKTRUM V a MOZAIKA

Bezrozpouštědlový, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi povrchu. Standardní odstín bílý - barevné tónování dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list

-127,- 142,-15L 5L
Salith KONTAKT VSICA
kontaktní nátěr pod omítky Salith SILIKAT V

Bezrozpouštědlový, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi povrchu. Standardní odstín čirý - barevné tónování dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list

-175,- 191,-15L 5L
Salith KONTAKT
kontaktní nátěr s plnivem pod minerální šlechtěné a pastovité omítky

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek na hladké a málo savé podklady. Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list

-124,- 129,-15L 5L

Probarvené pastovité omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
Salith SILIKON V
silikonová zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice, paropropustná, vodoodpudivá, s vysokou omyvatelností povrchu. Dodává se ve struktuře zatírané (Z) nebo rýhované (R). Barevné tónování dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 379,7025 kg
Salith SILIKAT V
silikátová zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi vodního skla. Vytváří paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Dodává se ve struktuře zatírané (Z) nebo rýhované (R). Barevné tónování dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 378,4025 kg
Salith SPEKTRUM V
akrylátová zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi akrylátu, paropropustná a vodoodpudivá, ve struktuře zatírané (Z) a rýhované (R). Barevné tónování dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 373,4025 kg

Mozaikové omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
Salith MOZAIKA
dekorativní kamínková omítka

Povětrnosti odolná kamínková omítka pro dekorativní části ploch interierů nebo fasád. Odolná proti nárazům, propustná pro vodní páru, pružná. Barevné vzory viz Ceník Salith.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

291,-15kg

Fasádní barvy

Popis výrobkuCena Kč/l
(bez DPH)
balení
Salith COLOR SILIKON
fasádní barva silikonová

Bezrozpouštědlová nátěrová hmota na bázi silikonových emulzí, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně, je nenasákavá, umožňuje omytí nečistot proudem vody. Odstíny dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list

277,- 287,-15L 5L
Salith COLOR SILIKAT
fasádní barva silikátová

Bezrozpouštědlová, pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní hmota na bázi vodního skla. Využitelná na silikátových i minerálních omítkách. Odstíny dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list

181,- 191,-15L 5L
Salith COLOR
fasádní barva akrylátová

Bezrozpouštědlová fasádní nátěrová hmota na bázi vodní disperze, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá. Odstíny dle vzorkovnice Salith aj.

Technický list , Bezpečnostní list

232,- 243,-15L 5L

Vzorníky barev

Popis výrobku
Vzorníky barev - pastovité omítky

Vzorník barevných tónů pastovitých omítek a fasádních barev SALITH. Vzorník slouží k základní orientaci. Pro závazný výběr si vyžádejte originál Vzorník barevných tónů SALITH.

Vzorník barev - mozaikové omítky

Vzorník barev ušlechtilých mozaikových omítek SALITH MOZAIKA.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm v AKCI !

30.05.2024

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm nyní za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm nyní za 300,- Kč/t bez DPH

AKCE je platná od 1.6.2024 do vyprodání zásob.

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Klíč k dokonalým podlahám

30.04.2024

Salith NIVELIT ALFA a Salith SPHG umožní dosáhnout dokonale rovných podlah s minimální námahou. Jde o produkty se snadnou zpracovatelností při řešení spojených potěrů.

Číst více

Změna majoritního vlastníka

4.01.2024

S novým rokem přichází zásadní změna vlastnické struktury společnosti. Předchozí většinový vlastník CRH Group prodal divizi výroby vápna skupině SigmaRoc. Skupina Sigma Roc byla založena v roce 2016 a zabývá se výrobou vápna a vápence ve Velké Británii a severní Evropě. V současné době rozšířila své působení do Německa, České republiky a Irska.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.