VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Salith

Vápenné výrobky

Popis výrobkupaleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
VÁPNO CL 90-Q

Vápno vzdušné, bílé, nehašené, velmi jemně mleté, balené i volně ložené

Technický list , Osvědčení o shodě řízení výroby , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

1,050 t
25 kg
4000,-Poptávku zašlete na: drahomir.lancaric@vapenka-vitosov.cz
VÁPENNÝ HYDRÁT CL 90-S

Vápno vzdušné, bílé, hašené, velmi jemné, balené i volně ložené. Pojivo pro výrobu staveništních omítkových a zdicích malt.

Technický list , Osvědčení o shodě řízení výroby , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

0,750 t
25 kg
3920,-Poptávku zašlete na: drahomir.lancaric@vapenka-vitosov.cz

Zdící malty

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith HM 5
Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - ruční

Zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1800 kg.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 5 zimní

41,26 t
30 kg
2830,-2830,-
Salith HM 5 strojní
Vápenocementová zdicí malta 5 MPa - strojní

Zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty 1800 kg

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

2--3000,-
Salith HM 10
Cementová zdicí malta 10 MPa

Zdění více namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Určena k ručnímu zpracování. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1 850 kg.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 10 zimní

4--3000,-
Salith HM 15
Cementová zdicí malta 15 MPa

Vysokopevnostní zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z plných i lehčených cihel, cihelných tvárnic, bloků na bázi betonu, kamene apod. Určena k ručnímu zpracování. Expedice pouze v silech. Spotřeba suché směsi na 1 m3 čerstvé malty ca 1870 kg.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech , Technický list Salith HM 15 zimní

4--3200,-
Salith ZT
Cementová malta - ruční
  • zdicí a spárovací pro lícové zdivo a klinker
  • jádrová omítka soklová

Současné zdění a spárování pohledového zdiva jako jsou lícové cihly, různé tvarovky a pásky typu klinker apod. Spotřeba suché směsi k vyzdění a vyspárování 1 ks klinker NF ca 0,7 kg. Vhodná ke zdění i silně namáhaného zdiva.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

21,26 t
30 kg
4300,-4300,-
Salith DB
Cementový lepicí tmel na pórobeton 5 MPa

Zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z přesných pórobetonových a vápenopískových tvárnic, bloků, tvarovek či dílců typu Ytong, Hebel, Silka apod. Spotřeba 1,45 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
5600,--

Jádrové omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith MZS
Cementový postřik - ruční a strojní

K úpravě podkladu venkovních a vnitřních stěn a stropů z běžných druhů zdiva či betonu pro zvýšení přilnavosti a přídržnosti následné vrstvy jádrových omítek řady Salith. Spotřeba při pokrytí povrchu 50-100% je 4-8 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,225 t
35 kg
3400,-3400,-
Salith VC
Vápenocementová jádrová omítka - ruční

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Jako podklad pod štukové omítky Salith MHF PII, Salith MHF P3, Salith GP1 apod. Spotřeba při tloušťce 20 mm: 32 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,26 t
30 kg
3200,-3200,-
Salith KT
Univerzální MVC zdicí a jádrová - ruční

Ke zdění běžně namáhaných vnitřních a vnějších svislých konstrukcí a k vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Vlastnosti malty umožňují zahlazení povrchu k vytvoření podkladu pod strukturované minerální a pastovité omítky. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 24 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech 998-1 , Prohlášení o vlastnostech 998-2

21,26 t
30 kg
3200,-3200,-
Salith ZT
Cementová malta - ruční
  • zdicí a spárovací pro lícové zdivo a klinker
  • jádrová omítka soklová

Vytváření vnitřních a venkovních silně namáhaných  jádrových omítek stěn a stropů. Vhodný podklad k lepení těžkých obkladů a pro nátěrové nebo lepené hydroizolace spodních částí staveb. Spotřeba u vrstvy 15 mm 25 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech 998-1 , Prohlášení o vlastnostech 998-2

21,26 t
30 kg
4300,-4300,-
Salith MKT
Vápenocementová jádrová omítka - strojní

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Vlastnosti omítky umožňují zahlazení povrchu k vytvoření podkladu pod strukturované minerální a pastovité či mozaikové dekorativní omítky. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 24 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
3800,-3800,-
Salith MK TOP
Vápenocementová jádrová a jednovrstvá omítka

K vytváření tenkovrstvých vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů. Po zahlazení je vhodná jako finální štuková úprava příp. jako podklad pod strukturované minerální a pastovité či mozaikové dekorativní omítky. Vhodná i pro přímé provádění vnitřních jednovrstvých omítek na přesně vyzděné podklady. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 10 mm: 13,5 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
35 kg
3800,-3800,-
Salith MKL
Vápenocementová tepelně izolační malta T2

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů s požadavkem na zvýšenou tepelně izolační schopnost (λ = 0,12). Lze zpracovat strojně i ručně. Vlastnost lehčené omítky přispívá k vysoké vydatnosti a usnadňuje zpracovatelnost. Spotřeba při tloušťce 15 mm je pouze 18,1 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
4600,-4600,-

Štukové a jednovrstvé omítky a stěrky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith MHF PII
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů. Vlastnosti umožňují přímé provádění vnitřních jednovrstvých omítek do tloušťky 5 mm na přesně vyzděné cihelné a pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy apod. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
4920,-4920,-
Salith MHF P3
Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými vlastnostmi

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů. Unikátní vlastnosti umožňují přímé provádění vnitřních a venkovních jednovrstvých omítek na přesně vyzděné cihelné nebo pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy aj. Obsah speciálního vlákna tvoří po vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
6800,-6800,-
Salith GP1
Sádrová štuková a jednovrstvá omítka

K vytváření vnitřních jemných štukových omítek stěn a stropů. Vhodná pro tenkovrstvé aplikace vnitřních jádrových omítek i pro přímé provádění jednovrstvých omítek na přesně vyzděné cihelné nebo pórobetonové podklady typu Ytong, betonové plochy apod. Lze zpracovat strojně i ručně, do finální podoby se povrch upravuje hlazením houbou nebo plstěným či molitanovým hladítkem. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
25 kg
6000,-6000,-
Salith GLÄTT
Vápenná stěrka kletovaná i brousitelná

K vytváření velmi hladkého omítkového povrchu v interiérech. Obsah armovacích vláken vytváří po vytvrzení velmi odolný povrch. Hydrofilní vlastnost umožňuje regulaci vzdušné vlhkosti. Vysoce paropropustná, výborně zpracovatelná, snadno lze opravit nejrůznější dodatečná poškození. Povrch se upravuje kletováním, extra hladký povrch broušením. Vysoká zásaditost stěrky znemožňuje růst plísní a řas. Spotřeba ve 2 vrstvách v celkové tloušťce 2 mm: 2,0 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,30,72 t
20 kg
10000,--

Betony, potěry

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith ZE
Betonový potěr 25 MPa, 30-70 mm

K vytváření vnitřních připojených i plovoucích potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných podkladů. Vhodný pro potěry plovoucích topných podlah a potěry na tepelně izolační vrstvu. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba při tloušťce 30 mm: 57 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

41,26 t
30 kg
2830,-2830,-
Salith NIVELIT
Samonivelační cementový potěr 25 MPa, 2-10 mm

K vytváření litých vnitřních připojených potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných betonových či anhydritových podkladů. Ruční zpracování. Spotřeba 2,0 kg/mm/m2, při tloušťce 5 mm: 10 kg/m2

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
10000,--
Salith SP
Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa, pro tloušťky 30-70 mm

K vytváření litých vnitřních připojených i plovoucích potěrů jako roznášecí a vyrovnávací vrstvy stávajících nosných podkladů. Pro potěry plovoucích topných podlah a potěry na tepelně izolační vrstvu. Strojní zpracování, expedice pouze v silech. Spotřeba 1,9 kg/mm/m2, při vrstvě 30 mm: 57 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

4--4500,-
Salith SP - T
Samonivelační anhydritový potěr 35 MPa, pro tloušťky 7-30 mm

K vytváření vnitřních připojených i plovoucích potěrů jako roznášecí a vyrovnávacívrstvy stávajících nosných podkladů. Pro potěry plovoucích topných podlah a potěry na tepelně izolační vrstvu až do tloušťky 50 mm. Lze zpracovat strojně i ručně. Spotřeba 1,9 kg/mm/m2, při vrstvě 10 mm: 19 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

21,2 t
40 kg
6000,-6000,-

Lepící tmely

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
Salith FIX
Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C1

Pro vnitřní lepení savých keramických obkladů a dlažby s nasákavostí nad 3 % (keramický pórovinový střep) na běžné zdivo, omítky, beton apod. Není určen k lepení nesavých (slinutých) materiálů ani k lepení na topné plochy. Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
4200,--
Salith BF
Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C1TE

Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) keramických obkladů a dlažby, přírodního a umělého kamene na běžné zdivo, omítky, beton apod. Není určen k lepení na topné plochy. Po vytvrzení je tmel mrazuvzdorný. Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
5400,--
Salith FK FEST
Cementový lepicí tmel na obklady a dlažby C2TE

Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) keramických obkladů a dlažby, přírodního a umělého kamene. Vhodný k lepení na balkony, terasy a topné plochy vč. lepení a stěrkování tepelně izolačních desek typu PERIMETER a XPS (extrudované polystyreny). Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
9200,--
Salith FK FLEX
Cementový flexibilní tmel C2TES1 k lepení slinuté velkoformátové keramiky v zátěžovém prostředí

Pro vnitřní a venkovní lepení savých i nesavých (slinutých) malo- i velko-formátových keramických obkladů, dlažby a desek, přírodního a umělého kamene. Vhodný k lepení na balkony, terasy a topné plochy vč. lepení a stěrkování tepelně izolačních desek typu PERIMETER a XPS (extrudované polystyrény). Spotřeba 1,3 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
11200,--
Salith SKA
Cementový lepicí a armovací tmel pro kontaktní zateplovací systémy dle ETAG 004

Lepení a stěrkování tepelně izolačních desek z expando- vaného polystyrénu (EPS fasádní) a minerální vlny jako součást ETICS SALITHERM s certifikací dle ETAG 004. Spotřeba k lepení + stěrkování 4 + 4 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech1 , Prohlášení o vlastnostech2

0,61,4 t
25 kg
8300,-8300,-
Salith KONTAKTKLEBER
Cementový lepicí a armovací tmel pro kontaktní zateplovací systém SALITHERM C

K lepení a stěrkování tepelně izolačních desek z expandovaného polystyrénu (EPS fasádní) jako součást ETICS SALITHERM C splňující národní předpisy (STO č. 020-040414). Spotřeba k lepení + stěrkování 4 + 4 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě SALITHERM C

0,61,4 t
25 kg
6400,-6400,-
Salith DB
Cementový lepicí tmel na pórobeton 5 MPa

Zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z přesných pórobetonových a vápenopískových tvárnic, bloků, tvarovek či dílců typu Ytong, Hebel, Silka apod. Spotřeba 1,45 kg/mm/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,4 t
25 kg
5600,--

Hydroizolace

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
Salith HS FLEX
Hydroizolační stěrka flexibilní

Vysoce pružná vodotěsná stěrka na svislé a vodorovné plochy vnitřních a vnějších částí stavby - balkony, terasy, koupelny, jako ochrana proti zemní vlhkosti, netlakové spodní a povrchové vodě. Také jako adhezní můstek na všechny rizikové minerální podklady k navázání připojených potěrů a omítek jako např. Salith ZE, Salith ZT apod. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 3,0 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

0,364,- 67,-25kg 5kg

Sanační omítky

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
paleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/bal
(bez DPH)
Salith P-SAN
Sanační přednástřik

Na venkovní i vnitřní stěny a stropy zasažené zvýšenou vlhkostí a salinitou v suterénní části nebo přízemí poškozených objektů. Je součástí sanačního omítkového systému Salith. Zlepšuje přilnavost a přídržnost následné vrstvy jádrové sanační omítky k podkladu při zachování dobré propustnosti par. Ruční i strojní zpracování. Spotřeba ca 6 - 7 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

21,225 t
35 kg
7400,-259,-
Salith SAN
Sanační omítka

K vytváření vnitřních a venkovních jádrových omítek stěn a stropů se zvýšeným obsahem vlhkosti a solí. Hydrofobní omítka s vysokým obsahem pórů schopna dlouhodobě odolávat zátěžovým vlivům. Je součástí sanačního omítkového systému Salith. Ruční i strojní zpracování. Spotřeba při tloušťce 15 mm: 18 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1,21,225 t
35 kg
7400,-259,-
Salith F-SAN
Sanační štuk

K vytváření vnitřních a venkovních jemných štukových omítek stěn a stropů v sanačním omítkovém systému Salith. Vzhledem ke zvýšené zátěži v podkladu je zvlášť zohledněna paropropustnost a pevnostní odolnost omítky. Spotřeba při vrstvě 2 mm: 2,3 kg/m2.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

0,61,225 t
35 kg
7600,-266,-

Ušlechtilé omítky - pastovité

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
SALITH SPEKTRUM VZ/VR
Umělopryskyřičná zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi umělé pryskyřice. Je paropropustná a vodoodpudivá, ve struktuře zatírané (VZ) a rýhované (VR). Barevné tónování dle vzorkovnice SALITH. Výroba ČR.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 352,-25 kg
SALITH SILIKAT VZ/VR
Silikátová zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi vodního skla. Paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Dodává se ve struktuře zatírané (VZ) nebo rýhované (VR). Barevné tónování dle vzorkovnice SALITH. Výroba ČR.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 355,-25 kg
SALITH SILIKON Z/R
Silikonová zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Je paropropustná, vodoodpudivá, s vysokou omyvatelností povrchu. Dodává se ve struktuře zatírané (Z) nebo rýhované (R). Barevné tónování dle vzorkovnice SALITH.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 360,-25 kg
SALITH SILIKON VZ/VR
Silikonová zatíraná/rýhovaná omítka

Pastovitá omítka na bázi silikonové pryskyřice. Je paropropustná, vodoodpudivá, s vysokou omyvatelností povrchu. Dodává se ve struktuře zatírané (VZ) nebo rýhované (VR). Barevné tónování dle vzorkovnice SALITH. Výroba ČR.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

1 / 1,5 / 2 / 357,-25 kg

Ušlechtilé omítky - mozaikové

Popis výrobkuzrnitost
(mm)
Cena Kč/kg
(bez DPH)
balení
SALITH MOZAIKA
Mozaiková omítka - písmenné a číselné vzory

Povětrnosti odolná kamínková omítka pro dekorativní vrstvy. Odolná proti nárazům, propustná pro vodní páru, pružná. Barevné vzory viz Produkty/Vzorníky barev.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o vlastnostech

270,-15 kg

Fasádní barvy

Popis výrobkuCena Kč/l
(bez DPH)
balení
SALITH COLOR
Fasádní barva akrylová - bílá

Bezrozpouštědlová fasádní nátěrová hmota na bázi vodní disperze, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

110,- / 120,-15 l / 5 l
SALITH COLOR
Fasádní barva akrylová - barevná

Bezrozpouštědlová fasádní nátěrová hmota na bázi vodní disperze, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

135,- / 145,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKÁT
Fasádní barva silikátová - bílá

Bezrozpouštědlová, pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní hmota na bázi vodního skla. Využitelná na silikátových i minerálních omítkách ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

105,- / 115,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKÁT
Fasádní barva silikátová - barevná

Bezrozpouštědlová, pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní hmota na bázi vodního skla. Využitelná na silikátových i minerálních omítkách ...

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

130,- / 140,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKON
Fasádní barva silikonová - bílá

Fasádní nátěrová hmota na bázi silikonových emulzí, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá, umožňuje omytí nečistot proudem vody.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

145,- / 155,-15 l / 5 l
SALITH COLOR SILIKON
Fasádní barva silikonová - barevná

Fasádní nátěrová hmota na bázi silikonových emulzí, vodou ředitelná. Schne rovnoměrně a je nenasákavá, umožňuje omytí nečistot proudem vody.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

170,- / 180,-15 l / 5 l

Penetrace

Popis výrobkuCena Kč/kg
(bez DPH)
Cena Kč/l
(bez DPH)
balení
SALITH GM
Penetrační nátěr GM

Používá se na vápenocementové jádrové omítky nebo na nevyhlazené jádrové omítky s obsahem sádry před aplikací ušlechtilých minerálních omítek.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

90,--20 kg
SALITH GM
Penetrační nátěr GM

Používá se na vápenocementové jádrové omítky nebo na nevyhlazené jádrové omítky s obsahem sádry před aplikací ušlechtilých minerálních omítek.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

100,--5 kg
SALITH SPHG SPECIALHAFTGRUND
Penetrační nátěr

Speciální penetrace na vnitřní i vnější povrchy stěn a podlah - pod samonivelační potěry, před stěrkováním cementovými tmely, lepením obkladů apod. Adhezní můstek na savé i nesavé podklady vč. dřeva.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

110,- 120,--20kg 5kg
SALITH PENETRACE
Penetrační nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlová, bíle zbarvená, alkáliím odolná penetrace. Po vyschnutí zřetelně redukuje savost podkladu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-58,-15 l
SALITH PENETRACE
Penetrační nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlová, bíle zbarvená, alkáliím odolná penetrace. Po vyschnutí zřetelně redukuje savost podkladu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-68,-5 l
SALITH PENETRACE LF TIEFGRUND
Penetrační nátěr pod fasádní barvy

Jako přednátěr pro egalizaci, hloubkové zpevnění a hydrofobizaci porézních, savých, lehce pískujících omítek a podkladů v exteriéru i interiéru.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-60,-15 l
SALITH KONTAKT
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-63,-15 l
SALITH KONTAKT
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-73,-5 l
SALITH KONTAKT barevný
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky - barevný

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-73,-15 l
SALITH KONTAKT barevný
Kontaktní nátěr pod ušlechtilé omítky - barevný

Bezrozpouštědlový, bílé zbarvený, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí zřetelně zvyšuje adhezitu povrchu.

Technický list , Bezpečnostní list , Prohlášení o shodě

-83,-5 l
SALITH KONTAKT VSICA
Kontaktní nátěr pod omítky SALITH SILIKAT VZ/VR

Bezrozpouštědlový, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi povrchu. Standardní odstín čirý - barevné tónování dle vzorkovnice SALITH.

Technický list , Bezpečnostní list

90,- 100,-15L 5L
SALITH KONTAKT VSIL
Kontaktní nátěr pod omítky SALITH SILIKON VZ/VR a MOZAIKA

Bezrozpouštědlový, alkáliím odolný kontaktní můstek. Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi povrchu. Standardní odstín bílý - barevné tónování dle vzorkovnice SALITH.

Technický list , Bezpečnostní list

63,- 73,-15L 5L

Vzorníky barev

Popis výrobku
Vzorníky barev - pastovité omítky

Vzorník barevných tónů pastovitých omítek a fasádních barev SALITH. Vzorník slouží k základní orientaci. Pro závazný výběr si vyžádejte originál Vzorník barevných tónů SALITH.

Vzorník barev - mozaikové omítky

Vzorník barev ušlechtilých mozaikových omítek SALITH MOZAIKA.

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0-4 a 4-8 mm jsou vyprodány

25.10.2019

Drcený vápenec 0-4 mm je do odvolání VYPRODÁN !

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán !

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Číst více

Platby kartou a ukončení hotovostních plateb

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou. Hotovostní platby budou možné pouze do 31.12.2020

Číst více