VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Vápenné výrobky

Popis výrobkupaleta
pytel
Cena Kč/t
balené
(bez DPH)
Cena Kč/t
volně ložené
(bez DPH)
VÁPNO CL 90
Bílé vápno CL 90-Q

Technický list , Osvědčení o shodě řízení výroby , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

1,050 t
25 kg
3300,-Ceny sdělí oddělení prodeje vápna, tel.: +420 583 480 287
HYDRÁT CL 90
Bílé vápno CL 90 - S (vápenný hydrát)

Technický list , Osvědčení o shodě řízení výroby , Prohlášení o vlastnostech , Bezpečnostní list

0,7 t
30 kg
3220,-Ceny sdělí oddělení prodeje vápna, tel.: +420 583 480 287
<< zpět na seznam všech produktů
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence za výhodné ceny !

18.01.2018

Drcený vápenec 0-4 mm (pračkový písek) je do odvolání VYPRODÁN

Drcený vápenec 4-8 mm  (za 180,- Kč/t) do odvolání VYPRODÁN

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 90,- Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více