VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Ekologie

Odsíření

Při spalování sirnatých paliv v uhelných elektrárnách dochází ke značným emisím oxidů síry, které patří mezi nejškodlivější látky zatěžující životní prostředí. Vápencové výrobky se významnou měrou podílí na snížení úniku těchto nebezpečných látek do ovzduší.

 

Výroba pitné vody

Pitná voda je vyráběna zejména úpravou povrchových vod, které jsou obohaceny o živiny. Proces čištění vody zahrnuje celou řadu procesů včetně neutralizace.

 

Čištění odpadních vod

Pitná voda je jednou z nejcenějších a nejohroženějších komodit. Vrácení vyčištěné použité vody zpátky do ekosystému je jednou ze zásad ochrany cenných zdrojů.

 

Neutralizace průmyslových vod

Ve všech průmyslových odvětvích je denně spotřebováno enormní množsví vody. Všichni spotřebitelé v souladu s přísnými enviromentálními požadavky zajišťují čištění a neutralizaci použité vody.

 

Čištění kouřových plynů

Řada nebezpečných odpadů produkovaná společností je ekologicky likvidována v moderních spalovnách, které dbají na minimalizaci dopadu na čistotu ovzduší aplikací speciálních sorbentů.

 

Skládky

Skládkování je stále ještě častým způsobem nakládání s odpady. Pomáháme minimalizovat enviromentální dopady na životní prostředí.

 

Likvidace ekologických zátěží

Předchozí generace zanechaly nesmazatelné stopy po nehospodárném využívání zdrojů v podobě starých ekologických zátěží. Nemalou měrou se podílíme na jejich postupném odstraňování.

 

Likvidace biologického odpadu

Trendem moderní společnosti je minimalizovat objemy odpadů včetně odpadů z rostlinné a živočišní výroby. Použitím vhodných technologií a reagentů lze odpad přetvořit na žádaný produkt.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

25.10.2021

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 110,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Platby kartou a ukončení hotovostních plateb

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou. Hotovostní platby budou možné pouze do 31.12.2020

Číst více