VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Ekologie

Odsíření

Při spalování sirnatých paliv v uhelných elektrárnách dochází ke značným emisím oxidů síry, které patří mezi nejškodlivější látky zatěžující životní prostředí. Vápencové výrobky se významnou měrou podílí na snížení úniku těchto nebezpečných látek do ovzduší.

 

Výroba pitné vody

Pitná voda je vyráběna zejména úpravou povrchových vod, které jsou obohaceny o živiny. Proces čištění vody zahrnuje celou řadu procesů včetně neutralizace.

 

Čištění odpadních vod

Pitná voda je jednou z nejcenějších a nejohroženějších komodit. Vrácení vyčištěné použité vody zpátky do ekosystému je jednou ze zásad ochrany cenných zdrojů.

 

Neutralizace průmyslových vod

Ve všech průmyslových odvětvích je denně spotřebováno enormní množsví vody. Všichni spotřebitelé v souladu s přísnými enviromentálními požadavky zajišťují čištění a neutralizaci použité vody.

 

Čištění kouřových plynů

Řada nebezpečných odpadů produkovaná společností je ekologicky likvidována v moderních spalovnách, které dbají na minimalizaci dopadu na čistotu ovzduší aplikací speciálních sorbentů.

 

Skládky

Skládkování je stále ještě častým způsobem nakládání s odpady. Pomáháme minimalizovat enviromentální dopady na životní prostředí.

 

Likvidace ekologických zátěží

Předchozí generace zanechaly nesmazatelné stopy po nehospodárném využívání zdrojů v podobě starých ekologických zátěží. Nemalou měrou se podílíme na jejich postupném odstraňování.

 

Likvidace biologického odpadu

Trendem moderní společnosti je minimalizovat objemy odpadů včetně odpadů z rostlinné a živočišní výroby. Použitím vhodných technologií a reagentů lze odpad přetvořit na žádaný produkt.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

15.03.2024

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm nyní za 140,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm nyní za 450,- Kč/t bez DPH

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292 nebo 583 480 250)

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Změna majoritního vlastníka

4.01.2024

S novým rokem přichází zásadní změna vlastnické struktury společnosti. Předchozí většinový vlastník CRH Group prodal divizi výroby vápna skupině SigmaRoc. Skupina Sigma Roc byla založena v roce 2016 a zabývá se výrobou vápna a vápence ve Velké Británii a severní Evropě. V současné době rozšířila své působení do Německa, České republiky a Irska.

Číst více

Vápenné vnější a vnitřní omítky

22.06.2022

Řada Salith NHL je součástí širší skupiny tradičních vápenných omítkových směsí určených pro rekonstrukce fasád nejrůznějších historických objektů, obnovu profilací a zdobných prvků či obnovy omítek zdí a stropů v interiéru. Jedná se o maltové směsi na bázi čistě vápenných pojiv. Dle druhu pojiva byly vyvinuty dvě řady směsí – Salith KALK na bázi vzdušného vápna a Salith NHL (Natural Hydraulic Lime)na bázi přirozeného hydraulického vápna. Pro zdivo zatížené vysokým stupněm vlhkosti a zasolení je určena řada Salith SAN.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.