VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Stavby

Výroba asfaltových směsí

Při výrobě asfaltových balených směsí na obalovnách se používají následující produkty

 

Stabilizace

Úprava a zlepšování zemin je nedílnou součástí zakládání pozemních a liniových staveb. Použití vápenných a vápeno-cementových pojiv je známo řadu let.

 

Recyklace vozovek

Jedním ze základních principů ochrany životního prostředí je ochrana přírodních zdrojů. Recyklace stavebních materiálů snižuje objem těžby nerostných surovin a přináší i řadu ekonomických aspektů.

 

Porobeton

Porobeton je jeden z tradičních stavebních materiálů v oblasti pozemního stavitelství, který nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jeho výroba vyžaduje tzv. tvrdě pálené vápno.

 

Vápenopískové cihly

Vápenopískové cihly jsou méně známým stavebním materiálem, který poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. Jejich vysoká únosnost umoňuje výrazné snížení tloušťky stavebních prvků.

 

Výroba betonu

Výroba betonu zaznamenala význameného rozmachu již koncem 19. století a od té doby se technologie betonu neustále vyvýjí. Vápencové výrobky se nemalou měrou podílí na úspěšném zavádění technologie samozhutnitelných betonů.

 

Výroba SOMS

V 90. letech 20. století nastal rozmach suchých omítkových směsí, které zásadním způsobem ovlivnily charakter pozemního stavitelstvi. Znamenaly rychlost, snadnou aplikovatelnost a homogenitu prováděných stavebních prací. Dnes jsou suché omítkové a maltové směsi nedílnou součástí moderní výstavby.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcený vápenec 4-8 mm (vyprodáno)

17.07.2019

Drcený vápenec 0-4 mm je v omezeném množství dispozici za 90,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Číst více

Zemina / odval z lomu

7.05.2019

Nabídka hlušiny - hlíny odtříděné při těžbě vápence.

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více