VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Stavby

Výroba asfaltových směsí

Při výrobě asfaltových balených směsí na obalovnách se používají následující produkty

 

Stabilizace

Úprava a zlepšování zemin je nedílnou součástí zakládání pozemních a liniových staveb. Použití vápenných a vápeno-cementových pojiv je známo řadu let.

 

Recyklace vozovek

Jedním ze základních principů ochrany životního prostředí je ochrana přírodních zdrojů. Recyklace stavebních materiálů snižuje objem těžby nerostných surovin a přináší i řadu ekonomických aspektů.

 

Porobeton

Porobeton je jeden z tradičních stavebních materiálů v oblasti pozemního stavitelství, který nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jeho výroba vyžaduje tzv. tvrdě pálené vápno.

 

Vápenopískové cihly

Vápenopískové cihly jsou méně známým stavebním materiálem, který poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. Jejich vysoká únosnost umoňuje výrazné snížení tloušťky stavebních prvků.

 

Výroba betonu

Výroba betonu zaznamenala význameného rozmachu již koncem 19. století a od té doby se technologie betonu neustále vyvýjí. Vápencové výrobky se nemalou měrou podílí na úspěšném zavádění technologie samozhutnitelných betonů.

 

Výroba SOMS

V 90. letech 20. století nastal rozmach suchých omítkových směsí, které zásadním způsobem ovlivnily charakter pozemního stavitelstvi. Znamenaly rychlost, snadnou aplikovatelnost a homogenitu prováděných stavebních prací. Dnes jsou suché omítkové a maltové směsi nedílnou součástí moderní výstavby.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

28.03.2023

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm za 300,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm za 650,- Kč/t bez DPH

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292 nebo 583 480 250)

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Vápenné vnější a vnitřní omítky

22.06.2022

Řada Salith NHL je součástí širší skupiny tradičních vápenných omítkových směsí určených pro rekonstrukce fasád nejrůznějších historických objektů, obnovu profilací a zdobných prvků či obnovy omítek zdí a stropů v interiéru. Jedná se o maltové směsi na bázi čistě vápenných pojiv. Dle druhu pojiva byly vyvinuty dvě řady směsí – Salith KALK na bázi vzdušného vápna a Salith NHL (Natural Hydraulic Lime)na bázi přirozeného hydraulického vápna. Pro zdivo zatížené vysokým stupněm vlhkosti a zasolení je určena řada Salith SAN.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.