VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 
 

Stavby

Výroba asfaltových směsí

Při výrobě asfaltových balených směsí na obalovnách se používají následující produkty

 

Stabilizace

Úprava a zlepšování zemin je nedílnou součástí zakládání pozemních a liniových staveb. Použití vápenných a vápeno-cementových pojiv je známo řadu let.

 

Recyklace vozovek

Jedním ze základních principů ochrany životního prostředí je ochrana přírodních zdrojů. Recyklace stavebních materiálů snižuje objem těžby nerostných surovin a přináší i řadu ekonomických aspektů.

 

Porobeton

Porobeton je jeden z tradičních stavebních materiálů v oblasti pozemního stavitelství, který nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jeho výroba vyžaduje tzv. tvrdě pálené vápno.

 

Vápenopískové cihly

Vápenopískové cihly jsou méně známým stavebním materiálem, který poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. Jejich vysoká únosnost umoňuje výrazné snížení tloušťky stavebních prvků.

 

Výroba betonu

Výroba betonu zaznamenala význameného rozmachu již koncem 19. století a od té doby se technologie betonu neustále vyvýjí. Vápencové výrobky se nemalou měrou podílí na úspěšném zavádění technologie samozhutnitelných betonů.

 

Výroba SOMS

V 90. letech 20. století nastal rozmach suchých omítkových směsí, které zásadním způsobem ovlivnily charakter pozemního stavitelstvi. Znamenaly rychlost, snadnou aplikovatelnost a homogenitu prováděných stavebních prací. Dnes jsou suché omítkové a maltové směsi nedílnou součástí moderní výstavby.

 
VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

25.10.2021

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 110,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je vyprodán

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm jsou opět v prodeji

9.04.2020

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm je k dispozici za 105,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm je k dispozici za 275,- Kč/t bez DPH (o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292)

Číst více

Platby kartou a ukončení hotovostních plateb

7.07.2020

Od 7.7.2020 je možné drobný prodej platit bezhotovostně platební kartou. Hotovostní platby budou možné pouze do 31.12.2020

Číst více