VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 

VÁPENNÉ OMÍTKY PRO NOVOSTAVBY / 2021 RD VELKÁ BYSTŘICE, OLOMOUC

Tradiční vápenné omítky lze výhodně aplikovat na fasády rodinných domů s použitím dřevovláknitých desek typu STEICO, PAVATEX, CLIMAWOOD, BELTERMO apod. Podmínkou je, aby typ a upevnění desek splňoval předpis výrobce (desky určené k nanášení omítek "mokrým" způsobem). Realizátor v rámci konzultace obdrží "doporučený postup" ke správnému provedení jednotlivých kroků při omítání.

Fotodokumentace ukazuje práci živnostnického mistra Martina Papeže ze Žďáru n/Sáz. s řadou zajímavých detailů. Jádrovou a současně finální vrstvou je vápenná omítka Salith NHL GROBPUTZ 4 HANF. Na povrchu je po zahlazení patrná jemná kresba konopného pazdeří současně se strukturou většího zrna použitého plniva (0-4 mm). Ke dlouhodobé fixaci přírodního vzhledu omítky byl doporučen transparentní nátěr KEIM Fixativ (vodný roztok alkalického křemičitanu – čistý tekutát silikátu draselného), který na povrchu netvoří film a nijak neomezuje difuzi.

<< zpět na seznam

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm

28.03.2023

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm za 300,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm za 650,- Kč/t bez DPH

(o dostupnosti se předem informujte na tel 583 480 292 nebo 583 480 250)

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Vápenné vnější a vnitřní omítky

22.06.2022

Řada Salith NHL je součástí širší skupiny tradičních vápenných omítkových směsí určených pro rekonstrukce fasád nejrůznějších historických objektů, obnovu profilací a zdobných prvků či obnovy omítek zdí a stropů v interiéru. Jedná se o maltové směsi na bázi čistě vápenných pojiv. Dle druhu pojiva byly vyvinuty dvě řady směsí – Salith KALK na bázi vzdušného vápna a Salith NHL (Natural Hydraulic Lime)na bázi přirozeného hydraulického vápna. Pro zdivo zatížené vysokým stupněm vlhkosti a zasolení je určena řada Salith SAN.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.