VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 

Mimosoudní spory

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 


1. Informujeme spotřebitele o možnosti řešit spor formou mimosoudního řešení sporů u subjektu mimosoudního řešení sporů a to:

Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/  

2. Všeobecné obchodní podmínky

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcený vápenec 4-8 mm (vyprodáno)

17.07.2019

Drcený vápenec 0-4 mm je v omezeném množství dispozici za 90,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) je k dispozici za 100,- Kč/t bez DPH

Číst více

Zemina / odval z lomu

7.05.2019

Nabídka hlušiny - hlíny odtříděné při těžbě vápence.

Číst více

Provoz vlečky

11.05.2017

Ve smyslu § 22a zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění oznamujeme, že vlečka je provozována jako veřejně nepřístupná. 

 

Číst více