VÁPENKA VITOŠOV
           Čistá kvalita.

 

Vápenné vnější a vnitřní omítky / 22.06.2022

Vápenné vnější a vnitřní omítky – řada Salith NHL

Řada Salith NHL je součástí širší skupiny tradičních vápenných omítkových směsí určených pro rekonstrukce fasád nejrůznějších historických objektů, obnovu profilací a zdobných prvků či obnovy omítek zdí a stropů v interiéru. Jedná se o maltové směsi na bázi čistě vápenných pojiv. Dle druhu pojiva byly vyvinuty dvě řady směsí – Salith KALK na bázi vzdušného vápna a Salith NHL (Natural Hydraulic Lime)na bázi přirozeného hydraulického vápna. Pro zdivo zatížené vysokým stupněm vlhkosti a zasolení je určena řada Salith SAN.

Hydraulické maltoviny s NHL-pojivem po smíchání s vodou a počátečním zatuhnutí na vzduchu mohou dál tuhnout a tvrdnout i bez přístupu vzduchu, tedy pod vodou (EN 459-1). Hydraulicky vytvrdnutá maltovina je pak stálá na vzduchu, ve vlhkém prostředí i ve vodě.

Složení a tvrdnutí NHL pojiva

Hydraulickou složkou je obsah křemičitých vápenců a jílů ve vitošovském částečně zahliněném vápencovém sedimentu (slínu) vznikajícího při těžbě a praní vysokoprocentních vápenců. Významnou složkou jílů jsou oxidy křemíku, hliníku a železa (SiO2, Al2O3, Fe2O3). Po vypálení slínu je obsah 15-20 hm. % uvedených hydraulitů spolu s CaO vstupní surovinou k suchému hašení a výrobě silně hydraulického pojiva NHL 5 (EN 459-1). Chemické a mineralogické složení pak tomuto pojivu propůjčují vlastnosti, které jej od vzdušného vápna posouvají více k Románskému a belitickému cementu. 

Pojivo   Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] Obsah volného vápna Ca(OH)2
slabě hydraulické NHL 2 2 - 7 ≥ 35
středně hydraulické NHL 3,5 3,5 - 10 ≥ 25
silně hydraulické NHL 5 5 - 15 ≥ 15
velmi silně hydraulické Románský a portlandský cemen    

Hotové přirozené hydraulické vápno je základem k výrobě řady Salith NHL omítkových směsí, které dále obsahují vápencové plnivo, pucolánové složky a vápenný hydrát ke zlepšení zpracovatenosti. Tyto směsi po rozmíchání s vodou tvrdnou nejen karbonatací, ale i hydraulickou reakcí. Ta probíhá od zpracování směsi ihned v celé tloušťce omítky najednou, k zásadnímu vytvrdnutí omítky dojde v prvních 28 dnech. Oba procesy tvrdnutí probíhají v omítce na sobě nezávisle, jak současně, tak i postupně, dle tloušťky vrstvy, porozity, materiálového složení, stavu podkladu, klimatických podmínkek aj. vlivů v trvání až jednoho roku, příp. i déle. Pevnosti omítek mohou narůstat až k hodnotám 10 MPa.

Omítková skladba

Skladba omítek

Vlastnosti omítek Salith NHL

Oproti produktům na bázi vzdušného vápna se NHL omítky vyznačují vyššími pevnostmi, včetně přilnavosti k podkladu, lepší odolností vůči vlhku a vodě, mrazu, krystalizačním tlakům a působení agresivních látek z ovzduší. Mívají proto větší trvanlivost či delší životnost. Výhodou je, že rychleji dosahují vyšších počátečních pevností, což snižuje riziko poškození vlivem nevhodných klimatických podmínek v počátečních dnech a týdnech tvrdnutí. Určitou nevýhodou je horší zpracovatelnost vlivem rychlejších mechanizmů tuhnutí a tvrdnutí a o málo nižší paropropustnost. Menší póry NHL malt (velikost v intervalu 0,1-1,0 μm) způsobují pomalejší příjem vody i pomalejší vysychání.

Výběr vhodného řešení

Řady KALK, NHL, SAN

Každá řada Salith omítek má specifické vlastnosti, které jsou vhodné pro různou míru zatížení podkladu vlhkostí a zasolením. Použití konkrétní řady Salith vychází z tohoto obecného pravidla:

řada Salith zatížení zdiva stupeň zatížení vlhkost zdiva w (% hm.) obsah solí (% hm.)
KALK, NHL, SAN vlhkost nízký 3 ≤ w ≤ 5  
NHL, SAN vlhkost zvýšený 5 ≤ w ≤ 7,5  
SAN vlhkost + salinita vysoký 7,5 ≤ w ≤ 10

chloridy 0,2 - 0,5

dusičňany 0,25 - 0,5

sírany 2,0-5,0

 

K prodloužení trvanlivosti kterékoli omítky je vhodný každý stavební zásah, který vede k omezení stupně vlhkosti či zasolení na minimum.

V případě dotazů či dalších informací kontaktujte technickou podporu prodeje - Milan Ferenc, milan.ferenc@vapenka-vitosov.cz, +420 797 972 221.

Návrh skladbyPříklad realizacePříklad realizacePříklad realizace

<< zpět na seznam

VÁPNO
A VÁPENEC
SYSTÉM MALT,
OMÍTEK A BAREV
SALITH

Drcené vápence 0,065-0,5 mm, 0-4 mm a 4-8 mm v AKCI !

30.05.2024

Drcený vápenec 0,065-0,5 mm (cyklon) za 125,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 0-4 mm nyní za 100,- Kč/t bez DPH

Drcený vápenec 4-8 mm nyní za 300,- Kč/t bez DPH

AKCE je platná od 1.6.2024 do vyprodání zásob.

Číst více

Zemina / odval z lomu

1.10.2022

Nabídka hlušiny se zbytky vápence - hlíny odtříděné při těžbě vápence. Jedná se o zeminu třídy F2 jíl štěrkovitý. 

Dále je k dispozici jemnozrnná zemina třídy F6 jíl se střední plasticitou, která vzniká při zpracování vápence, je separována mokrou cestou a odvodňována na kalolisu. 

Číst více

Klíč k dokonalým podlahám

30.04.2024

Salith NIVELIT ALFA a Salith SPHG umožní dosáhnout dokonale rovných podlah s minimální námahou. Jde o produkty se snadnou zpracovatelností při řešení spojených potěrů.

Číst více

Změna majoritního vlastníka

4.01.2024

S novým rokem přichází zásadní změna vlastnické struktury společnosti. Předchozí většinový vlastník CRH Group prodal divizi výroby vápna skupině SigmaRoc. Skupina Sigma Roc byla založena v roce 2016 a zabývá se výrobou vápna a vápence ve Velké Británii a severní Evropě. V současné době rozšířila své působení do Německa, České republiky a Irska.

Číst více

Tato stránka používá cookies soubory. Cookies jsou vyžadovány pro určité funkce webové stránky, slouží k analýze používání webových stránek návštěvníky webových stránek a zlepšují uživatelský komfort. Naše webová stránka používá nezbytné cookies soubory (tj. soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz této webové stránky) na základě článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Nezbytné cookies nastavujeme bez Vašeho souhlasu.

Všechny ostatní soubory cookies se nastavují, pouze pokud jste nám dali souhlas. Aktivním kliknutím můžete rozhodnout, které kategorie souborů cookies chcete povolit, a to kliknutím na tlačítko "Nastavení". Zde také najdete podrobné informace o jednotlivých souborech cookies. Pokud souhlasíte s nastavením, další zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.